Prednja strana fasade kuće sa ukrasnim elementima od stiropora
 Fasada sa ukrasnim lajsnama i fasadnim kockama od stiropora
Fasada privatne kuće sa fasadnim dekorativnim elementima od stiropora
Bočna fasada privatne kuće sa fasadnim dekorativnim elementima od stiropora